تفاوت کراتینه و پروتئین تراپی با کلاژن درمانی + قیمت و فیلم

آیا در مورد  پروتئینه مو یا کراتینه و کلاژن درمانی چیزی شنیده اید؟ من فکر می کنم پاسخ مثبت است. آیا فرق و تفاوت کراتینه و پروتئین تراپی با کلاژن درمان مو را می دانید؟ حتما تا کنون یکبار هم شده که باخود پرسیده باشید: پروتئین تراپی بهتر است یا کراتینه ! در دوره اخیر … ادامه خواندن تفاوت کراتینه و پروتئین تراپی با کلاژن درمانی + قیمت و فیلم