گرچه سایه چشم پودری رایج تر است و در اکثر وسايل آرایشی یافت می شود، اما سايه چشم كرمى نیز توجه بسیاری را جلب ...

چگونه از سايه چشم كرمى استفاده كنيم؟

گرچه سایه چشم پودری رایج تر است و در اکثر وسايل آرایشی یافت می شود، اما سايه چشم كرمى نیز توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. نیازی نیست که یک میکاپ آرتیست حرفه ای باشید تا نوع سایه چشم برای شما مهم...