اسید آزلائیک

چرا بسیاری از مردم برای مبارزه با آکنه و قرمزی به ژل اسید آزلائیک روى مى آورند؟

چرا بسیاری از مردم برای مبارزه با آکنه و قرمزی به ژل اسید آزلائیک روى مى آورند؟ اسید آزلائیک چیست ؟ هرکسی که روزاسه یا آکنه شدید یا جوش دارند، می‌داند که دیدن یک برآمدگی قرمز که...