آمنوره چیست بورگ

آمنوره چیست ؟ علائم و تشخیص و درمان ها

آمنوره چیست : آمنوره به انگلیسی (Amenorrhea) زمانی اتفاق مي افتد كه با وجود اینکه بلوغ را سپری کرده اید و باردار نیستید و یائسه نشده اید، پریود نمی شوید! این وضعيت در مورد داشتن قاعدگی نامنظم نیست. اگر...