تاثیر نوع بافت مو در فرايند رنگ كردن: آموزش رنگ کردن مو در پردیس تهران

نقش نوع بافت مو در فرايند رنگ: آموزش رنگ کردن مو در پردیس تهران

در درس رنگ مو امروز می خواهم در مورد نقشی که بافت مو در فرآیند رنگ کردن مو ایفا می کند آموزش دهیم. زمانی که موها را رنگ یا دکلره می کنیم، همیشه سه عنصر وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیریم تا به یک...