آموزش سایه چشم ساده و شیک

چگونه مانند آرايشگران حرفه اى سایه چشم بزنيم؟

سایه چشم باید بیشتر از اینکه براى شما سخت و ترسناك باشد، بايد باعث سرگرم شدن شما شود. اگرچه آرایش چشم به طور کلی می تواند دلهره آور باشد. اما وقتى به درستى همه مراحل را انجام داديد، واقعاً احساس...