اقدام برای باردار شدن - مجله بورگ

اقدام برای باردار شدن : آموزش های بارداری

اگر قصد دارید بچه دار شوید، احتمالاً فکر کرده اید که چقدر طول می کشد تا پروسه باردارى اتفاق بيفتد. چه زمانی باید رابطه جنسی داشته باشید و چند وقت یکبار. و قطعات کلی در اینترنت سرچ کرده ای که ببینی...