انواع اسیدهای پوستی مجله بورگ

نحوه استفاده از اسیدهای پوستی در مراقبت از پوست هاى تيره

پوست هاى تيره، سرشار از ملانین هستند و در مقایسه با رنگ‌های روشن‌تر یا گندم‌گون، می‌توانند پاسخ هاى متفاوتى داشته باشند. این امر مخصوصاً زمانی صادق است که با انواع اسیدهای پوستی قوی سروکار دارید...