نحوه و طرز استفاده از فویل مش و رنگ كردن مو: آموزش حرفه ای با خانم بحری براى هايلايت كردن و مش خطی تکه ای جلوی سر و جدید موی مشکی

طرز استفاده از فویل مش و لایت مو؛ رنگ كردن مو: آموزش حرفه ای

آموزش لایت مو با فویل- وقتی صحبت از انتخاب مدل مورد نظر براى هايلايت كردن و مش می شود، گزینه ها بی پایان وجوددارد. آیا مشتری شما به دنبال کنتراست و تضاد است؟ يا ظاهری طبیعی تر و زنده تر؟ ظاهر مورد نظر...