این رنگ به تناژهای مختلف پوست می آید .به دست آوردن  ترکیب رنگ زیتونی  یا رنگی که نزدیک به زیتونی است، انقدرها هم که فکر می کنید

راز ترکیب رنگ زیتونی اگرمیخواهید موهای خود را در خانه به رنگ سبز درآورید

این یک آموزش گام به گام در مورد نحوه درست کردن رنگ سبز زیتونی در خانه و رنگ کردن موهای خود به رنگ سبز زیتونی است .  سبز زیتونی یکی از د...

ادامه مطلب