سد دفاعی پوست چیست

چرا باید از سد دفاعی پوست خود محافظت کنیم؟

سد دفاعی پوست چیست ؟ بیرونی ترین لایه پوست که معمولاً به عنوان سد دفاعی پوست شناخته می شود، نام علمی آن: لایه شاخی است منبع. لایه شاخی پوست یا سد دفاعی پوست مانند سپری است که از لایه های زیرین پوست در...