سکته مغزی چیست؟ سكته مغزى

سكته مغزى چیست؟

سكته مغزى به انگلیسی (stroke) به این معنی است که چیزی، جریان خون را در مغز قطع کرده است. این یک شرايط اورژانسى است، زیرا بدون اکسیژن و مواد مغذی خون، بخشی از مغز که تحت تأثیر قرار گرفته است به سرعت شروع به...