درمان بی اختیاری ادرار در زنان

درمان بی اختیاری ادرار در زنان

بی اختیاری ادرار به اين معروف است که فقط افراد مسن وجود دارد. اما بسیاری از افراد دچار این عارضه می شوند. و در حالی که زنان بیشتر از مردان مبتلا می شوند، مردان نیز می توانند مشکلات ادراری داشته باشند....