برای رشد مو چه کنیم ?و یا چه بخوریم و چه خوب است و چه باید کرد: برای کمک به اینکه بدانید از چه چیزهایی برای رشد مو اجتناب کنید،

۱۰ كارى كه برای رشد مو ها نبايد انجام داد

برای رشد مو باید چیکار کنیم ؟ ممکن است احساس کرده باشيد که از مدل موی پيكسى باب خسته شده ايد و دوست داريد موهايتان را بلندتر كنيد. گرچه نميتوانيد رشد موها را سريع تر كنيد اما يك روتين مراقبت از موى...