زگیل تناسلی در زنان

زگیل های تناسلی در زنان مسری هستند

زگیل های رایج چه هستند؟ بعد از آکنه، زگیل شایع ترین مشكل پوستی است. از هر چهار نفر، سه نفر در طول زندگی خود دچار زگیل تناسلی زنان (verruca vulgaris) می شوند. زگیل‌ها کمی مسری هستند و می‌توانید با دست زدن به...