تفاوت بين لایت کامل مو و هايلايت مش تکه ای با فویل (جلوی سر)

تفاوت بين لایت کامل مو و هايلايت مش تکه ای با فویل (جلوی سر)

ممكن است زمانى كه نوبت رنگ مويتان را فيكس ميكنيد با اين سوال سخت مواجه می شوید: هایلایت مش تکه ای با فویل انجام دهم یا لایت کامل مو؟ اگر سعی می کنید تفاوت را متوجه شوید (تنها چیزی که می دانید این است که...