بهترین رنگ کار مو در تهرانپارس و شرق تهران پردیس و آموزش بالیاژ مو و آمبره و انواع خدمات رنگ مو در بهترین آرایشگاه

بهترین رنگ کار مو در تهرانپارس |آموزش بالیاژ مو و آمبره|انواع خدمات رنگ مو

اين قسمت آموزش رنگ مو توسط بهترین رنگ کار مو در تهرانپارس (رنگ کار مجرب بورگ) به روش پينت كالر يا نقاشى روى مو که شامل انواع خدمات رنگ مو مانند بالیاژ مو و آمبره مو ست را انجام میدهیم. برای رنگ مو با...