بهترین نوع فیلر صورت از نظر ماندگارتری کدام است؟ هرچند که یک عیب بزرگ دارند که براي طولانی مدت،"نتایج آنها در نهایت محو می‌شود"تزریق چربی

بهترین نوع فیلر صورت از نظر ماندگارتری کدام است؟

فيلرهای پوستی محبوب ترین و موثرترین مواد تزریقی زیبایی هستند. آنها می توانند بیشتر نگرانی های زیبایی از جمله چین و چروک، خطوط ریز، شلی پوست، عدم تقارن صورت، کاهش حجم صورت، لب های نازک و سایر نگرانی...