بیماری های خون

همه چيز در مورد بیماری های خون : بیماری های خونی کدامند

خون، مایعی است که دائماً درحال گردش است كه مواد مغذی و اکسیژن را در اختيار بدن قرار ميدهد و مواد زائد را دفع ميكند. خون عمدتاً مایع است و سلول‌ها و پروتئین‌های متعددی در آن معلق هستند و خون را « غلیظ...