بیماری سلولیت چیست

سلولیت عفونی پوست در ۲-۳روز به آنتی بیوتیک پاسخ می دهد یا ..

بیماری سلولیت چیست ?  سلولیت به انگلیسی ( cellulitis ) یک عفونت شایع پوست و بافت های نرم زیرین آنست. زمانی اتفاق می‌افتد که باکتری وارد شکافی در پوست شده و پخش شده و نتیجه آن عفونت است که ممکن است باعث تورم،...