سرطان تخمدان در زنان 63 ساله یا بالاتر دیده می‌شود. یائسگی باعث سرطان تخمدان نمی شود. اما با افزایش سرطان تخمدان در زنان یائسه

آیا یائسگی در زنان باعث سرطان تخمدان ميشود؟

سرطان تخمدان از تخمدان زنان شروع می شود و اغلب به سایر قسمت های بدن آنها سرایت می کند. اگرچه ممکن است در هر سنی اتفاق بیفتد، اما در زنان بالای 50 سال شایع‌تر است. طبق گفته انجمن سرطان آمریکا، نیمی از...