ترند جدید طراحی ناخن امسال

ترند جدید طراحی ناخن امسال در سال ۲۰۲۲ میلادی و ۱۴۰۱ شمسی در بهار

ميبينيم كه كم كم دما افزایش پيدا می کند و گل ها شروع به شکوفه دادن می کنند و بهار تأثیر خودش را بر همه چيز ميگذارد. برای تاثير پذيرى از اين فصل، ما ابتدا با ناخن هایمان شروع می کنیم. در این فصل، ترندهای...