Thrombolysis که به عنوان ترومبولیتیک درمانی نیز شناخته می شود، درمانی برای رفه لخته های خطرناک در رگ های خونی، بهبود جریان خون

ترومبولیتیک درمانی چیست؟ Thrombolysis

Thrombolysis که به عنوان ترومبولیتیک درمانی نیز شناخته می شود، درمانی برای حل کردن لخته های خطرناک در رگ های خونی، بهبود جریان خون و جلوگیری از آسیب به بافت ها و اندام ها است. ترومبولیتیک درمانی ممکن است...