لایف هک های آرایشی تیک تاک TikTok توانست منافذ بزرگ مرا بعد از تست آن کوچک کنند.مراحل آرایش روزانه: اول کرم مرطوب کننده بزنیم

من منافذ بزرگ داشتم و این لایف هک های آرایشی تیک تاک TikTok آنها را محو کرد

به عنوان یک نويسنده در حوزه زیبایی (هنگامه روئین) و به طور کلی عاشق آرایش، لایف هک های آرایشی تیک تاک زیادی را شنیده و امتحان کرده ام. برخی از موارد مورد علاقه من استفاده از پرایمر برای پاک کردن...