درد تخمدان کجاست بورگ

درد تخمدان : علت، تشخیص و درمان

تخمدان ها بخش مهمی از دستگاه تناسلی زنانه هستند. کار آنها دو قسمتى است. آنها هورمون هایی از جمله استروژن تولید می کنند که باعث قاعدگی می شود و همچنین آزاد کردن حداقل یک تخمک در ماه برای لقاح احتمالی...