بعد از کراتینه چه شامپویی بزنیم

بعد از کراتینه چه شامپویی بزنیم ؟ تونر مو بعد از کراتین

یکی از سوالات مهم استفاده کنندگان بعد از کراتین مو اینست که: بعد از کراتینه چه شامپویی بزنیم ؟!  بعد از استفاده از کراتینه درمانی، طبیعی است که موهای شما کمی زرد و شل شوند. این به ویژه در صورتی اتفاق...