وزن سالم بدن بورگ

وزن سالم بدن در چه محدوده ای است؟

بسیاری از افراد آمریکایی تلاش زيادى برای کنترل وزن خود انجام میدهند. مشکل چاقی اين کشور به خوبی شناخته شده است: از هر 3 نفر 1 نفر چاق است و این میزان در حال افزایش است. اما هنوز ممکن است تعجب کنید که وزن...