# چه مقدار قند خون خطرناک است؟چه میزان قند خون خطرناک است؟چه میزان قند خون نرمال است و چرا گلوکز خون بالا

گلوکز خون بالا و دیابت

وقتی دیابت دارید، ممکن است سطح قند خون (معروف به گلوکز خون) به طور مداوم بالا باشد. با گذشت زمان، می تواند به بدن شما آسیب برساند و منجر به بسیاری از مشکلات دیگر شود. چه مقدار قند خون خطرناک است؟چه...