مانيكور ناخن

لاک و مانيكور ناخن بر میزان اندازه گيرى اکسیژن تأثیر نمی‌گذارد.

تحقیقات جدید در کنگره Euroanaesthesia  در کپنهاگ، دانمارک، نشان می‌دهد که: كارهاى زيبايى ناخن مانند مانيكور ناخن  کاشت ناخن یا لاک‌ ناخن ، همانطور که قبلاً تصور می‌شد، بر خوانش‌های دستگاه‌های پالس...