لخته شدن خون در مغز و قلب : كار خون به اين صورت است

لخته شدن خون در مغز و قلب

كار خون به اين صورت است: باید برای تمام طول عمر به طور مداوم و روان در بدن شما جریان داشته باشد، اما برای جلوگیری از نشت آن هنگام بریدگی یا جراحت، بايستى به سرعت لخته شود. لخته های خون وقتی خونریزی را...