فرش قرمز براى همه هیجان انگیز است. مخصوصا ظاهر مدل مو ليلى جيمز در مت گالا 2022 Met Gala با آن همه زرق و برق موهای كه شبيه پری دریایی بود.

مدل مو لیلی جیمز در مت گالا MET GALA 2022 در ۶ مرحله ساده

فرش قرمز براى همه هیجان انگیز است. مخصوصا ظاهر ليلى جيمز در مت گالا 2022 Met Gala با آن همه زرق و برق كه شبيه پری دریایی بود. محصولات Kenra Professional برای حالت دادن به موهای اين بازيگر استفاده شد. این مدل مو لیلی...