مراقبت های قبل از فیلر رژ ژل لب، چانه، خط خنده، بینی، بوتاکس، چشم، خط اخم، رژگونه و غیره و بعد از آن نی نی سایت و تزریق های چربی صورت

مراقبت های قبل و بعد از درمان برای به حداقل رساندن خطرات تزریق فیلر و بوتاکس و چربی

درمان زیبایی صورت مانند هر درمان پزشکی، داراى يك سرى عوارض جانبى است. عوارض جانبی مرتبط با تزریق فیلر (رژ لب، چانه، خط خنده، بینی، بوتاکس، چشم، خط اخم، رژگونه و غیره) معمولاً گذرا و با شدت خفیف تا...