خبر دردناک از مرگ دختر زیر عمل بینی(مرگ بر اثر جراحی بینی در سال ۱۴۰۰-1) اثر جراحی زیبایی به گوش همه رسید. تابناک به نقل از روزنامه همشهر

مرگ دختر زیر عمل بینی|مرگ بر اثر جراحی بینی در سال ۱۴۰۰-۱|جراحی زیبایی

خبر دردناک از مرگ دختر زیر عمل بینی(مرگ بر اثر جراحی بینی در سال ۱۴۰۰-1) بر اثر جراحی زیبایی به گوش همه رسید. به گزارش تابناک به نقل از روزنامه همشهری، سامان قاضی زاده گفت: بعد از حضور پلیس آگاهی در محل،...