معاینه لگنی درد دارد لگن

معاینه لگن چگونه است ؟ آیا معاینه لگنی درد دارد ؟ + فیلم

معاینه لگن چگونه است ؟ آیا معاینه لگنی درد دارد ؟سوالاتی از ایندست زیاد پرسیده میشوند. معاینه لگن راهی برای پزشکان است تا علائم بیماری را در اندام های خاصی در بدن زنان جستجو کنند. کلمه "pelvic" به لگن...