ملانوما سرطان پوست چیست

مقدمه اى بر ملانوما بدخیم ترین نوع سرطان پوست

پوست بزرگترین عضو بدن محسوب ميشود. از عفونت و آسیب محافظت كرده و به تنظیم دمای بدن کمک می کند. پوست همچنین آب و چربی را ذخیره و ویتامین D تولید می کند. وقتی حرف از پوست میشود یعنی تمام بدن از جمله پوست...