منابع کلسیم در مواد غذایی ویتامین d

بهترین منابع مواد غذایی برای کلسیم و ویتامین D

بدن شما به کلسیم و ویتامین D نیاز دارد. آیا آنها را به اندازه کافی دریافت می کنید؟ بسیاری از مردم این کار را نمی کنند.  بهترین راه برای دریافت کلسیم بیشتر از طریق رژیم غذایی گوشتی و گیاهی است. احتمالاً...