موهای ضخیم، مانند مدلهای نازک و متوسط، نیاز به مراقبت خاصى دارند. اگر پرپشت دارید، می‌دانید که چگونه موهای نرمی داشته باشیم

چگونه از موهای ضخیم مراقبت کنیم

موهای ضخیم، مانند موهای نازک و متوسط، نیاز به مراقبت خاصى دارند. اگر موهای پرپشتی دارید، می‌دانید که پیدا کردن محصولات مراقبت از موی مناسب که به ایجاد موهایی براق کمک می‌کنند، بدون اینکه حالت دادن...