پودر فیکس چیست

تثبیت کننده آرایش صورت و پودر فيكس چیست ؟ هرآنچه که باید بدانید.

پودر تثبیت کننده آرایش صورت و فیکساتور آرایش / ستینگ یا پودر فیکس یکی از لوازم اصلی آرایشگران حرفه ای است. اما بسیاری از ما عاشقان آرایش آماتور آن را نداریم یا نمی دانیم چیست. این ممکن است به این دلیل...