تست پچ حساسیت پوستی

تست پچ پوست ، مو و زيبايى چیست ؟

تست پچ چیست ؟ با توجه به اینکه چندین مشتری هر روز به آرایشگاه یا سالن زیبایی شما مراجعه می کنند، آخرین چیزی که انتظارش را ميكشيد این است که: مشتريان نسبت به محصولی که استفاده می کنید واکنش آلرژیک نشان...