سالن زیبایی در پردیس بورگ تهران

سبوم: همه چیز درباره غدد چربى پوست سر و صورت

سبوم: همه چیز درباره غدد چربى پوست سر و صورت سبوم چیست ؟ آیا صورت و آرایش شما تا بعد از ظهر پوشیده از چربى میشود؟ اگر کنجکاو هستید که بدانید چرا، مقصر سبوم يا غدد چربى پوست صورت هستند - چربی اضافی ترشح...