مراقبتهای بعد کراتینه مو

مراقبتهای بعد کراتینه مو :چرا موها بعد از کراتینه چسبناک وز و خشک می شوند؟

شاید با خودتان پرسیده باشید که چرا بعد کراتین موهام صاف نشد ؟! یا اینکه پرسیده باشید بهترین شامپو بعد از کراتینه مو چیست؟ یکی از دوستان ماهم درگیر همین موضوع بود که اینجا از زبان خودش می نویسیم تا...