سرامید ها چیست پوست صورت

هر آنچه كه بايد در مورد سراميد ها بدانيد

ممكن است متوجه شده باشيد پوست شما بدون توجه به محصولات پوستى گران‌قیمتی كه استفاده ميكنيد باز هم خشک و حساس است. شايد به این دلیل باشد که شما یک ماده مراقبت از پوست را کمبود دارید: آن هم سرامید ها...