نحوه استفاده پیلینگ جوش

کومدون چیست ؟ روش استفاده از پیلینگ جوش سرسیاه (میله پاکسازی کومودون)

پیلینگ جوش سر سیاه: چگونه از آنها استفاده کنیم؟ جوش‌های سرسیاه نتیجه منافذ مسدود شده‌ اى هستند  که معمولاً در اثر تجمع چربى ها و کراتین (ضایعات پوستی) ایجاد می‌شوند. دستكارى یا فشار دادن دانه های...