آنها به ندرت باعث مشکلات جدی پزشکی می شوند، اما هم آزاردهنده و هم مسری هستند. سه نوع شپش وجود دارد

فرق شپش و بیماری گال چیست؟☢ اگر شپش درمان نشود..☢☢

شپش چیست ؟ شپشها انگل های کوچکی هستند که در سطح بدن انسان زندگی كرده و از خون تغذیه می کنند. آنها به ندرت باعث مشکلات جدی پزشکی می شوند، اما هم آزاردهنده و هم مسری هستند. سه نوع شپش وجود دارد که می...