pcos چیست و چه بیماری است

سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS چیست :

PCOS چیست؟ , pcos چه بیماری است : سندرم تخمدان پلی کیستیک يا PCOS polycystic ovary syndrome، یک بیماری هورمونی است که: زنان ممکن است در سال هاى باروری خود به آن مبتلا شوند. این بيمارى می تواند بر توانایی شما برای فرزند...