جدول امتیازات جام جهانی ۲۰۲۲

جدول گروه A

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز
۱
هلند

 هلند

۲ ۱ ۱ ۰ ۳-۱ ۲ ۴
۲
اکوادور

 اکوادور

۲ ۱ ۱ ۰ ۳-۱ ۲ ۴
۳
سنگال

 سنگال

۲ ۱ ۰ ۱ ۳-۳ ۰ ۳
۴
قطر

 قطر

۲ ۰ ۰ ۲ ۱-۵ ۰
صعود به مرحله یک هشتم نهایی

جدول گروه B

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز
۱
انگلیس

 انگلیس

۲ ۱ ۱ ۰ ۶-۲ ۴ ۴
۲
ایران

 ایران

۲ ۱ ۰ ۱ ۴-۶ ۳
۳
آمریکا

 آمریکا

۲ ۰ ۲ ۰ ۱-۱ ۰ ۲
۴
ولز

 ولز

۲ ۰ ۱ ۱ ۱-۳ ۱
صعود به مرحله یک هشتم نهایی

جدول گروه C

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز
۱
لهستان

 لهستان

۲ ۱ ۱ ۰ ۲-۰ ۲ ۴
۲
آرژانتین

 آرژانتین

۲ ۱ ۰ ۱ ۳-۲ ۱ ۳
۳
عربستان

 عربستان

۲ ۱ ۰ ۱ ۲-۳ ۳
۴
مکزیک

 مکزیک

۲ ۰ ۱ ۱ ۰-۲ ۱
صعود به مرحله یک هشتم نهایی

جدول گروه D

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز
۱
فرانسه

 فرانسه

۲ ۲ ۰ ۰ ۶-۲ ۴ ۶
۲
استرالیا

 استرالیا

۲ ۱ ۰ ۱ ۲-۴ ۳
۳
دانمارک

 دانمارک

۲ ۰ ۱ ۱ ۱-۲ ۱
۴
تونس

 تونس

۲ ۰ ۱ ۱ ۰-۱ ۱
صعود به مرحله یک هشتم نهایی

جدول گروه E

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز
۱
اسپانیا

 اسپانیا

۲ ۱ ۱ ۰ ۸-۱ ۷ ۴
۲
ژاپن

 ژاپن

۲ ۱ ۰ ۱ ۲-۲ ۰ ۳
۳
کاستاریکا

 کاستاریکا

۲ ۱ ۰ ۱ ۱-۷ ۳
۴
آلمان

 آلمان

۲ ۰ ۱ ۱ ۲-۳ ۱
صعود به مرحله یک هشتم نهایی

جدول گروه F

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز
۱
کرواسی

 کرواسی

۲ ۱ ۱ ۰ ۴-۱ ۳ ۴
۲
مراکش

 مراکش

۲ ۱ ۱ ۰ ۲-۰ ۲ ۴
۳
بلژیک

 بلژیک

۲ ۱ ۰ ۱ ۱-۲ ۳
۴
کانادا

 کانادا

۲ ۰ ۰ ۲ ۱-۵ ۰
صعود به مرحله یک هشتم نهایی

جدول گروه G

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز
۱
برزیل

 برزیل

۲ ۲ ۰ ۰ ۳-۰ ۳ ۶
۲
سوئیس

 سوئیس

۲ ۱ ۰ ۱ ۱-۱ ۰ ۳
۳
کامرون

 کامرون

۲ ۰ ۱ ۱ ۳-۴ ۱
۴
صربستان

 صربستان

۲ ۰ ۱ ۱ ۳-۵ ۱
صعود به مرحله یک هشتم نهایی

جدول امتیازات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و نتایج فوتبال

جدول گروه H

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز
۱
پرتغال

 پرتغال

۲ ۲ ۰ ۰ ۵-۲ ۳ ۶
۲
غنا

 غنا

۲ ۱ ۰ ۱ ۵-۵ ۰ ۳
۳
کره جنوبی

 کره جنوبی

۲ ۰ ۱ ۱ ۲-۳ ۱
۴
اروگوئه

 اروگوئه

۲ ۰ ۱ ۱ ۰-۲ ۱
صعود به مرحله یک هشتم نهایی

آخرین به روز رسانی: