رنگ مو نسکافهای و ۱۰۰ مدل جدید ۱۴۰۳ با ترکیب رنگ نسکافه ای

رنگ مو نسکافهای 1403 2024 نسکافه ای

با رنگ مو نسکافهای زیبایی موهایتان را دو چندان کنید. بهترین چیز درباره رنگ موی نسکافه ای این است که خیلی جذاب به نظر می‌ رسد و روی موهایی با زمینه مشکی یا خرمایی، قرمز یا بلوند خیلی زیبا می‌ شود. وقتی موهایتان را نسکافه ای می‌کنید انتظار این را داشته باشید که هر جایی می‌ روید از موهایتان تعریف کنند.

رنگ گرم و هیجان‌انگیز نسکافه‌ای به اکثر چهره‌ها طراوت، شادابی و جوانی می‌بخشد. این رنگ مو هم می تواند با دکلره و هم بدون دکلره روی موهای شما اجرا شود. اگر موهای طبیعی روشن دارید و به دنبال طبیعی بودن چهره خود هستید، رنگ مو نسکافه ای می‌تواند بهترین گزینه برای موهای شما باشد. رنگ مو نسکافه ای به دلیل این که جلوه خیره کننده ای به موها می بخشد، یکی از رنگ موهای پرطرفدار بین خانم هاست. خوبی رنگ مو نسکافه ای این است که می توان آن را برای انواع رنگ پوست، رنگ چشم و انواع سلیقه ها به کار برد. فقط کافی است فرمول ترکیب رنگ مو نسکافه‌ای متناسب با ویژگی های خودتان را بدانید تا بهترین انتخاب را داشته باشید. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با انواع ترکیب رنگ مو نسکافه ای متناسب با انواع پوست سرد و گرم آشنا کنیم.

رنگ مو نسکافهای و ترکیب رنگ نسکافه ای

زمانی که از میان رنگ‌های قابل انتخاب کاتالوگ رنگ مو، رنگ موی نسکافه‌ ای را انتخاب می‌کنید، بهتر است با استفاده از ترکیب رنگ‌های مختلف یک رنگ دلخواه را برای خود تهیه کرده و از آن استفاده کنید. بسیاری از خانم‌های نسل جوان که دارای پوست روشن هستند ترجیح می‌دهند تا رنگ موی شنی نسکافه‌ ای راروی موهای خود امتحان کنند. رنگ نسکافه ای روشن نیز بیشتر برای کسانی که دارای رنگ پوست روشن هستند مناسب است.

رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای نت رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای 98 hair colour trends - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای 87878 زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات hair colour ideas 1 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای hair colour ideas - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای christmas nails 19 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات 43 christmas nails 17 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای christmas nails 16 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای 12زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات13 christmas nails 13 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای winter hair colour 16 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای winter hair colour 15 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای winter hair colour 14 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای winter hair colour 13 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات بب winter hair colour 11 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات تا winter hair colour 9 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای 432زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات winter hair colour 7 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای هعه زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات winter hair colour 5 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات کخه winter hair colour 4 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای یبسثق ر زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات winter hair colour 2 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای winter hair colour - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای winter hair color 13 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سشصش زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات عید 1403 زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات winter hair color 9 1 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای winter hair color 8 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات لبیقف زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات رذلب winter hair color 4 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای زذس زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات رذزبیلسظ زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات طسس زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات افقغف زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات لفیفل winter hair color 9 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای نسکافهای - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای

هایلایت نسکافه ای روی موی مشکی نیز می‌تواند به عنوان یک رنگ جذاب برای خانم‌های میانسال شناخته شود. در هایلایت موهای سر باید توجه داشته باشید که ضخامت موها و وضعیت سلامت موهای سر در وضعیت ایده‌ال قرار داشته باشند. استفاده از ترکیب مواد شیمایی تا حدود زیادی می‌تواند موهای را شکننده نماید. اگر به دنبال استفاده از هایلایت نسکافه ای هستید و تجربه کافی در این زمینه ندارید، کافی است با افراد متخصص مشورت کنید.

رذزبیلسظ زیبایی بورگ رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای سالن زیبایی عکس نظرات

رنگ موی نسکافه ای برای موهای سفید می‌تواند باعث پوشش بیشتر موهای سفید شود. کسانی که به مرور زمان و عوامل ارثی دچار موهای سفید می‌شوند اگر بخواهند از یک ترکیب رنگ ایده‌ال بر روی سر خود استفاده کنند می‌توانند رنگ موی نسکافه ای را مدنظر قرار دهند. رنگ نسکافه‌ای به گونه‌ای است که بدون توجه به سن و سال مورد استفاده خانم‌ها قرار می‌گیرد. در واقع افراد جوان و میانسال می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط سلامت موهای سر خود از این ترکیب رنگ ویژه استفاده کنند. در نظر گرفتن رنگ پوست برای انتخاب نسکافه‌ای روشن و یا تیره دارای اهمیت است.

رنگ مو بالیاژ نسکافه ای ترکیبی از قهوه‌ ای روشن و بلوند است. تن چند بعدی این رنگ، پوست را درخشان و چشم‌ ها را بازتر نشان می‌ دهد. رنگ نسکافه ای به خاطر داشتن رگه‌ های طلایی، یک رنگ همواره گرم است. بنابراین به افراد دارای ته رنگ گرم می‌ آید. رنگ مو نسکافه ای به عنوان پایه رنگ دیگر سبک‌های روی بورس مثل آمبره، بالیاژ و هایلایت نیز فوق‌ العاده است. همچنین این رنگ، در سبک‌هایی که در آنها ریشه مو بلند شده است، با ریشه موی تیره به خوبی ترکیب می‌ گرد.

 

فرمول رنگ برای درآوردن رنگ موی نسکافهای

با رنگ مو نسکافه ای زیبایی موهایتان را دو چندان کنید. بهترین چیز درباره رنگ موی نسکافه ای این است که خیلی جذاب به نظر می‌ رسد و روی موهایی با زمینه مشکی یا خرمایی، قرمز یا بلوند خیلی زیبا می‌ شود. وقتی موهایتان را نسکافه ای می‌کنید انتظار این را داشته باشید که هر جایی می‌ روید از موهایتان تعریف کنند. پس چرا شما رنگ جذاب نسکافه ای را روی موهایتان امتحان نمی‌‌ کنید؟

.

لایت نسکافه ای رنگ مو نسکافهای

۱- رنگ مو نسکافه ای شکلاتی

در این رنگ مو، یک سایه مسی جذاب روی موهای نسکافه ای قرار می‌گیرد. این رنگ مو را انتخاب کنید تا رنگ موی شکلاتی جذاب تان را هایلایت کنید.

فرمول رنگ مو نسکافهای شکلاتی :

 • نصف تیوپ بلوند شکلاتی تیره شماره ۶.۷
 • یک سوم تیوپ قهوه ای شکلاتی شماره ۴.۷
 • ۶ سانتی متر بلوند مسی تیره شماره ۴۴.۲۰
 • اکسیدان ۳ درصد یا شماره ۱ به اندازه ۶۰ سی سی

برای راحتی کار شما لینک دسترسی سریع به سری رنگ‌های مسی و شکلاتی از برند ایتالیایی کریتیو را در هایلایت و معرفی کردیم؛

رنگ موی کریتیو سری شکلاتی و مسی

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای

خرید رنگ مویسری شکلاتی کریتیو

 

رنگ موی کریتیو محصولی از کشور ایتالیا است.این برند معتبر ایتالیایی سری رنگ‌های شکلاتی و مسی خود را به شمای بانوان که به دنبال رنگی شاد و گرم هستید، معرفی و پیشنهاد می‌کند. رنگ موی کریتیو تارهای سفید و ضخیم موی شما را که به خوبی رنگ نمی‌شوند قدرتمندانه پوشش می‌دهد تا دیگر نگرانی از این بابت نداشته باشید. این رنگ متناسب با هر جنس مویی است.

در ساخت این محصول نظارت و کنترل دقیقی صورت گرفته تا فرآورده‌ای با ماندگاری بالا حتی در رنگ‌های شرابی به دست شما برسد. رنگ کریتیو حاوی ترکیبات نرم‌کننده مو است که از خشکی، شکنندگی، موخوره، خرد شدن و ریزش موهای شما جلوگیری ‌کند تا موهایی نرم همچون ابریشم داشته باشید. رنگ موی کریتیو سری شکلاتی ۷ روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا دارد تا با آرامش خیال و آسودگی خرید کنید. این رنگ مو با حجم ۱۲۰ میل به بازار عرضه می‌شود.

خرید رنگ موی سری مسیکریتیو

 

۲- رنگ موی شنی نسکافه ای – رنگ مو نسکافهای

 

61094ee00d6a4 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای

یک چیز خیلی جذاب درباره این رنگ مو وجود دارد که ما نمی‌گذاریم از شما پنهان بماند. این رنگ مو در شب‌های سرد زمستان، شما را مثل یک پتو گرم می‌کند! فقط کافی است که طبق فرمول زیر پدش بروید. برای راحتی کار شما لینک محصولات مرتبط با رنگ‌های اشلراه شده را هایلایت کردیم؛

فرمول رنگ موی شنی نسکافه ای :

 • رنگ زمینه زیتونی ۵ با اکسیدان ۹ درصد
 • لایتش باید به پایه ۹ برسه
 • نسکافه ای ۸
 • ۱۰ سانت زیتونی
 • ۲ سانت بنفش
 • ۵ سانت نقره ای

رنگ موی کریتیو سری زیتونی

 

خرید رنگ مویسری زیتونی کریتیو

 

رنگ مو زیتونی از رنگ‌های پر‌طرف‌دار و جذاب برای اکثر افراد در سنین مختلف است. رنگ موی زیتونی کریتیو علاوه بر پوشش‌دهی بالای تار‌های سفید و ضخیم موی شما، حاوی ترکیبات نرم کننده است که پس از مصرف موی شما را نرم و لطیف همچون ابریشم می‌کند. رنگ موی کریتیو سری زیتونی ۷ روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا دارد تا با آرامش خیال و آسودگی خرید کنید. این رنگ مو با حجم ۱۲۰ میل به بازار عرضه می‌شود.

اما رنگ موس سری نقره‌ای مهتابی کریتیوشادابی و براقی زیادی دارد: بنابراین مناسب برای دختر خانم هایی با سن پایین‌تر است. لازم به ذکر است، برای رسیدن به رنگ مو دلخواه، پایه رنگ اولیه موی شما اهمیت فراوانی دارد. برای استفاده از رنگ موهای فانتزی ابتدا باید موهایتان را دکلره کنید. بهتر است کار دکلره و رنگ کردن مو، با رنگ‌های فانتزی را به آرایشگر متخصص بسپارید.

 

خریدرنگ موی سرینقره‌ای مهتابی کریتیو

۳- رنگ موی بالیاژ نسکافه‌ای:

با رنگ موی بالیاژ رنگ مو نسکافهای روشن، به طبیعت آتشین درون تان اجازه دهید که خود را نشان دهد.

رنگ موی بالیاژ نسکافه ای

۴- رنگ مو نسکافهای تیره و بلوند:

 

رنگ موی نسکافه ای تیره و بلوند

رسیدن به این رنگ مو کمی زمان بر است اما مطمئن باشید که ارزشش را دارد. بعد از رنگ کردن متوجه می‌شوید که این رنگ مو تا چه حد به موهایتان حجم می‌ دهد.

 

۵- رنگ مو نسکافه ای دودی روشن

 

6109550506a10 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای

رنگ مو نسکافهای

شما هم می‌توانید با ساختن ترکیب رنگ موی نسکافه‌ای دودی روشن طبق فرمول زیر، یک استایل مو خاص و منحصر به‌فرد را داشته و اعتماد به نفس‌تان را بالا ببرید.ما برای راحتی کار شما لینک رنگ موهای اشاره شده را هایلایت کردیم تا بتوانید به راحتی آن‌ها را تهیه و استفاده کنید.

فرمول رنگ مو نسکافه ای دودی روشن

 • رنگ زمینه ای دودی ۸
 • خاکستری ۸ با اکسیدان ۹ درصد
 • لایتش باید به پایه ۹ برسه
 • نسکافه ای ۸
 • ۱۰ سانت دودی
 • ۲ سانت بنفش
 • ۵ سانت طلایی

 

رنگ موی کریتیو سری دودی و رنگ مو نسکافهای

 

خریدرنگ موی سری دودیکریتیو

رنگ مو بدون آمونیاک برای موهای کراتینه

رنگ دودی از سری رنگ موهای جذابی است که جلوه خاصی به موها می‌دهد. رنگ دودی چهره را زیبا‌تر می‌کند. رنگ موی کریتیو سری دودی خاصیت ضد قرمزی و زردی دارد. علاوه بر این رنگ‌های دودی قدرت بالایی در پوشش موهای سفید و یکدست شدن رنگ مو را دارند. همچنین فرمولاسیون پیشرفته در این سری رنگ باعث درخشندگی مو می‌شود.

همجنین رنگ بژ گرم یا نسکافه‌ای بسیار جدید و مدرناست.این رنگ امروزه در بین خانم‌ها مخصوصاً هنرپیشه‌ها و افراد مشهور محبوبیت زیادی دارد. رنگ بژ جزء رنگ‌هایی است که چهره شما جوان‌ و شاداب‌ترمی‌کند و از ترکیب خاکستری و طلایی ایجاد می‌شود.رنگ مو کریتیو حاوی نرم‌کننده برای جلوگیری از خشک شدن موها است وفرمولاسیون این رنگ‌ها باعث درخشندگی موها می‌شود.

 

خریدرنگ موی سری بژ گرمکریتیو

مدل رنگ مو فیس فریم ۲۰۲۴

۶- رنگ موی نسکافه ای شاه بلوطی:

 

رنگ موی نسکافه ای شاه بلوطی

رنگ مو نسکافهای

 

برای داشتن این رنگ ملایم، رنگ موی نسکافه ای روشن تان را تیره تر کنید. موهایتان را رنگ کنید و به آن‌ها لولایت اضافه کنید، یا با افزودن هایلایت نسکافه ای به موهای شاه بلوطی تان، درخشندگی بیشتری به آنها بدهید.

۷- رنگ موی قهوه‌ای تیره با هایلایت نسکافه ای:

این که به طور طبیعی موهای فر داشته باشید فوق العاده است اما تا به حال به این فکر کردید که با افزودن هایلایت نسکافه ای موهایتان را جذاب تر کنید؟ الان زمان انجام این کار است.

۸- رنگ مو نسکافهای قهوه‌ ای موکا:

ترکیب رنگ‌های شکلاتی و نسکافه ای فوق العاده زیباست. به موهای قهوه‌ای تان بیبی لایت اضافه کنید یا از هایلایت یا لولایت قهوه‌ای موکا روی موهایتان استفاده کنید.

۹- رنگ موی قهوه‌ ای و نسکافه ای:

 

610958c31e2ca - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای

این رنگ مو یکی از بهترین ایده‌های رنگ موی نسکافه ای برای موهای پر پشت قهوه‌ای است. تصور کنید که با هایلایت نسکافه ای تا چه حد موهایتان جذاب تر و پر پشت تر به نظر خواهند رسید.

 

۱۰- رنگ مو نسکافهای روی موهای کوتاه:

رنگ موهای نسکافه ای روشن عملکرد فوق العاده‌ای دارند، موهای نازک را پر پشت تر نشان می‌دهند و به مدل موی آندرکات حجم می‌دهند.

 

۱۱- رنگ موی نسکافه ای با هایلایت‌ های بلوند:

این هایلایت برنز باعث می‌شود دیگران فکر کنند که چند ماه اخیر را در ساحل زندگی کرده اید.

۱۲- رنگ موی نسکافه ای با هایلایت:

 

رنگ مو نسکافهای جدید

رنگ مو نسکافهای

اگر رنگ طبیعی موهایتان شاه بلوطی است، تارهای هایلایت بلوند و نسکافه ای به همراه موج، ترکیب زیبایی برای روزهای پاییزی است.

 

رنگ مو تینیجری

 

۱۳- رنگ موی نسکافه ای با لولایت:

با در آوردن لولایت قهوه‌ای تیره روی موهای نسکافه ای تان، از رنگ موی زیبایتان لذت ببرید. برای افزودن حجم بیشتر، با دستگاه فر مو، فر متوسط روی موهایتان ایجاد کنید.

۱۴- آمبره نسکافه ای بلوند:

اگر نمی‌خواهید تغییر چشمگیری در موهایتان ایجاد کنید و طرفدار رنگ‌های ملایم تر هستید، رنگ موی آمبره نسکافه ای بلوند کاملا مناسب شماست.

۱۵- رنگ مو نسکافهای طلایی- قهوه‌ای:

اگر می‌خواهید موهایتان را چند درجه روشن تر کنید، برای هایلایت کردن موهای زیبایتان و پر حرارت کردن چهره ‌تان از رنگ بلوند استفاده کنید.

۱۶- رنگ موی نسکافه ای روشن:

 

رنگ موی قهوه‌ای نسکافه ای تیره رنگ مو نسکافهای

رنگ مو نسکافهای

وقتی به موهایتان هایلایت بلوند و لولایت تیره تر شکلاتی اضافه کنید به نحوی که توازن رعایت شود، مطمئنا از ظاهر زیبای موهایتان راضی خواهید بود.

 

زیباترین رنگ مو برای پوست سبزه و چشمهای تیره

 

۱۷- رنگ موی قهوه‌ای نسکافه ای تیره:

هیچ چیزی بهتر است از یک تغییر اساسی در ظاهر نیست. بیبی لایت ملایم نسکافه ای روی موهای قهوه‌ای طبیعی به شما ظاهر جذابی که می‌خواستید را می‌دهد.

 

۱۸- رنگ موی قهوه‌ای نسکافه ای شکلاتی:

اگر نمی‌خواهید زمان زیادی را صرف مدل دادن به موهایتان بکنید، بالیاژ نسکافه ای برای هایلایت کردن موهای فر گزینه مناسبی است.

رنگ مو زیتونی شماره ۷ 

۱۹- موی بلوند نسکافه ای:

این مدل موی نسکافه ای با تناژ طلایی به شما کمک می‌ کند که بدون هیچ تلاشی توجه هر کسی را جلب کنید.

 

۲۰- رنگ موی خرمایی نسکافه ای:

یک توازن ساده بین رنگ خرمایی مایل به قرمز و ریشه قهوه‌ ای موها، به شما کمک می‌کند که موهای جذابی داشته باشید.

 

۲۱- رنگ موی نسکافه ای گرم:

با تار موهایی طلایی و بیبی لایت نسکافه ای روشن، توجه بقیه را به رنگ موهایتان جلب کنید.

بهترین سالن رنگ مو در تهران

۲۲- رنگ موی کرم نسکافه ای:

 

رنگ موی کرم نسکافه ای خعه رنگ مو نسکافهای

رنگ مو نسکافهای

آیا می‌ خواهید رنگ موی قهوه‌ای شکلاتی تان را تغییر دهید؟ نوک موهایتان را بلوند نسکافه ای روشن کنید تا به مدل مویتان سبک جدیدی بدهید.

 

۲۳- رنگ موی قهوه‌ای نسکافهای روشن:

با امتحان کردن هایلایت بلوند طلایی، به موهایتان حجم بیشتری دهید.

 

۲۴- رنگ موی تافی:

رنگ موی تافی که بین رنگ خرمایی نسکافه ای و قهوه‌ ای قرار دارد برای زنانی با پوست روشن گزینه مناسبی است.

 

۲۵- رنگ مو نسکافهای با ریشه مشکی:

یک استایل مناسب دیگر برای زمان‌هایی که خیلی وقت ندارید به موهایتان برسید، رنگ موی نسکافه ای با ریشه مشکی است. نوک رنگی موها جلوه زیبایی به موهایتان می‌ دهد.

۲۶- رنگ موی قهوه‌ ای نسکافه ای تیره با هایلایت:

 

5fab846e193ee - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای

رنگ مو نسکافهای

این استایل رمانتیک و زیبا یکی از رنگ موهای نسکافه ای ملایم است. اگر نمی‌خواهید خیلی تغییر کنید این رنگ مو مناسب شماست.

 

۲۷- موی کوتاه نسکافه ای با فیس فریم:

مدل موی باب را با هایلایت فیس فریم زیباتر کنید تا ظاهری جوان و فریبنده داشته باشید.

 

۲۸- رنگ موی نسکافه ای باتراسکاچ:

 

رنگ مو نسکافه ای عسلی

رنگ مو نسکافهای

تناژ رنگ نسکافه ای و قهوه‌ای ترکیب جالبی هستند (مثل ترکیب کره بادام زمینی و ژله). این رنگ مو چشم‌ های قهوه‌ای را زیباتر نشان می‌دهد و ظاهری دلفریب تر به شما می‌دهد.

 

۲۹- رنگ مو نسکافهای عسلی

 

رنگ مو نسکافهای 1403

این رنگ مو نه بلوند است و نه تیره، بلکه یک توازن زیبا بین رنگ نسکافه ای و عسلی است که توجه هر کسی را جلب می‌کند. سایه‌ های متنوع رنگ باعث شده اند که این رنگ مو به موها حجم و ظاهر بهتری بدهد. طیق فرمول زیر می‌توانید به رنگ موی نشکافه‌ای عسلی برسید و ما برای راحتی کار شما لینک دسترسی به محصولات مرتبط را هایلایت کردیم.

فرمول رنگ مو نسکافه ای عسلی

 • رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط : ۳/۲ تیوپ
 • رنگ مو عسلی : ۱/۳ تیوپ
 • اکسیدان شماره یک
 • پایه ۸ دکلره

فوق تخصص رنگ مو

رنگ موی کریتیو سری شکلاتی و عسلی

 

610960690d8d8 - رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای

خریدرنگ موی سری شکلاتیکریتیو

 

اگر به دنبال رنگی گرم با قابلیت و قدرت بالا در پوشش‌دهی موهایتان هستید،رنگ موی سری شکلاتی برند ایتالیایی کریتیورا به شما پیشنهاد می‌کنیم. رنگ موی کریتیو تارهای سفید و ضخیم موی شما را که به خوبی رنگ نمی‌شوند قدرتمندانه پوشش می‌دهد تا دیگر نگرانی از این بابت نداشته باشید. این رنگ متناسب با هر جنس مویی است.

همچنین رنگ مو عسلی از ترکیب متعادل قهوه‌ای کمرنگ و بلوند روشن ساخته شده و ظاهری جذاب را برای خانم‌ها خلق می‌کند.رنگ موی عسلی به دلیل این که جلوه‌ای طبیعی بر مو دارد، برای تمامی خانم‌ها با استایل‌ها و تیپ‌های مختلف مناسب بوده و استفاده می‌شود. این رنگ مو بر خلاف بسیاری از رنگ موها که طی چند سال از مد می‌روند، همیشه مد بوده و هیچگاه قدیمی نمی‌شود.

 

خریدرنگ موی عسلیکریتیو

 

نمی‌ توان گفت که انواع فرمولرنگهای بالا که گفته شده برای همه مناسب است. چه دنبال هایلایت کردن موها باشید چه رنگ کردن کامل موها، به هر حال گزینه‌ ای هست که مناسب نیازتان باشد. آیا فکر می‌ کنید که یکی از این ۳۰ طیف رنگ نسکافه ای مناسب شماست؟

 

رنگ موی نسکافهای چه رنگی است؟

در واقع رنگ مو نسکافه‌ ای، در میان طیف شکلاتی و قهوه‌ای روشن جای دارد. این رنگ، طیف‌های گوناگونی از رنگ‌ها و سایه‌ها را شامل شده است، مانند رنگ نسکافه ای تیره تا رنگ نسکافه ای روشن با هایلایت های کاراملی و دارچینی؛ همین تنوع طیف رنگی، باعث شده که هم افراد معمولی و هم افراد مشهور از این رنگ استقبال کنند.رنگ موی نسکافه‌ ای به چه پوستی می آید؟

احتمالا شما هم هنگام انتخاب رنگ مو ساعت‌های زیادی را صرف این می‌کنید، که آیا این رنگ به چهرۀ من می‌آید یا نه؟ یا مناسب‌ترین رنگ موی مناسب پوست من کدام است؟

در اینجا، خبر خوشحال‌کننده‌ای که می توان به شما داد، این است که رنگ موی نسکافه‌ ای به خاطر داشتن تناژ گرم، با اکثر چهره‌ها هماهنگ بوده، به خصوص اگر موهای طبیعی روشن داشته باشید و به دنبال طبیعی بودن چهره خود باشید، رنگ نسکافه‌ ای می تواند مناسب‌ترین گزینه برای موهای شما باشد. چرا که می‌توانید یک تناژ بسیار طبیعی و نزدیک به رنگ موهای خودتان را، از رنگ موی نسکافه‌ ای در بیاورید. اگر رنگ چشم‌های شما روشن و به خصوص قهوه‌ای، فندقی و یا حتی سبز است، رنگ موی نسکافه‌ ای در هماهنگی با چشمان شما بی‌نظیر عمل می‌کند.چه آرایشی با رنگ موی نسکافه‌ای هماهنگ است؟

برخی از رنگ‌ موها باعث محدود شدن شمادر آرایش می‌شوند، مثلا رنگ‌های فانتزی مانند بنفش و آبی و یا رنگ‌های قرمز و شرابی، شما را در آرایش‌های مختلف محدود می‌کند، چراکه به خاطر این رنگ ها، دیگر قادر به استفاده از هر رنگی برای آرایش خود نیستید؛ اما رنگ موی نسکافه‌ای با هر آرایش و هر رنگی که مد نظر شما است، همخوانی و هماهنگی دارد.

اگر پوست روشنی دارید و می‌خواهید رنگ نسکافه ای موهایتان جذابتر و بهتر دیده شود، می‌توانید از یک آرایش درخشان و براق با تن‌های طلایی، نارنجی و قرمزاستفاده نمایید تا رنگ چهره شما به صورت رنگ پریده نشان داده نشود. از طرف دیگر رنگ‌های طلایی، قرمز و نارنجی درخشان، در هماهنگی با رنگ موی کاراملی بی‌نظیر عمل می‌کنند و زیبایی شما را زمین تا آسمان جابه‌جا می‌کنند.

اما اگر می‌خواهید آرایش شما طبیعی‌تر به نظر برسد و خیلی به چشم نیاید، می‌توانید از تمام تن‌های قهوه‌ای، از روشن تا تیره استفاده کنید، تا آرایش شما طبیعی‌تر به نظر برسد.

کارشناسان مجله آرایشی بورگ سالن زیبایی پردیس، رنگ موی دنی وان را به خاطر دارا بودن روغن زیتون، ویتامین C و E و همچنین آنتی اکسیدان که باعث تقویت مو و انتقال رطوبت به ریشه‌های مو می‌شود و حتی با داشتن کراتین به نرم کنندگی موها کمک می‌کند، به شما عزیزان توصیه می‌کند. با خرید رنگ موی دنی وان قهوه‌ای نسکافه ای روشن، می‌توانید موهایی زیبا و جذاب را تجربه نمایید.

 

چند ترکیب رنگ موی نسکافه ای خوش رنگ

در ترکیب رنگ موی نسکافه‌ای می‌توانید از دکلره با پایه ۸ استفاده نمایید، که البته در ادامه، تکنیک‌هایی برای رنگ کردن موها با دکلره و پایه‌های آن را معرفی می‌کنیم.

رنگ موی نسکافه ای روشن چه ترکیبی دارد؟

برای ساخت رنگ موی نسکافه ای تیره نیاز به چه موادی داریم؟

موی یکدست نسکافه‌ ای با دکلره

اگر سابقه کار با دکلره دارید و مشکلی با استفاده از آن را ندارید، میتوانید طبق دستور زیر، موهای خود را به رنگ نسکافه‌ای در بیاورید.

 • ۳/۲ رنگ موی بلوند شکلاتی
 • ۳/۱ از تیوپ رنگ موی کاراملی
 • ۲ سانتی‌متر واریاسیون
 • اکسیدان شمارۀ ۱
 • دکلره پایه ۸

تمامی موارد بالا را با یکدیگر ترکیب نموده و موهای خود را با آن، رنگ نمایید.

رنگ موی نسکافه‌ای روشن

دقت داشته باشید که اگر می‌خواهید موهای خود را به رنگ نسکافه‌ ای روشن دربیاورید، باید پایۀ دکلرۀ موهای شما به درجه روشن مناسبی رسیده باشد. برای رسیدن به این رنگ جذاب، ابتدا ۵۰ میل از رنگ موی کاراملی روشن را با ۵۰ میل رنگ موی بلوند شکلاتی روشن و ۲۵ میل از رنگ موی بلوند روشن ترکیب کنید، سپس ۱۸۰ میل از اکسیدان شمارۀ ۱ را با ۵ سانتی‌متر از واریاسیون نقره‌ای ترکیب کنید. دکلرۀ آن هم باید پایۀ ۸ باشد.

رنگ مو ترکیبی روشن بدون دکلره

رنگ موی نسکافهای بدون دکلره

به طور معمول برای داشتن موهایی با پایه ی روشن باید موها را دکلره کرد. اما این کار برای افرادی که موهایی آسیب پذیر دارند ریسک به حساب می آید. ما در این بخش آموزش رسیدن به رنگ موی نسکافه ای دلخواه بدون نیاز به دکلره را بررسی می کنیم.

حالا نوبت ترکیب رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره رسیده است. در این بخش شما را با انواع ترکیب رنگ نسکافه ای بدون استفاده از دکلره آشنا می کنیم. با این روش موهای شما کمتر آسیب می‌بیند.

شما می‌توانید دو ترکیب رنگ موی روشن و تیره نسکافه ای را طبق ترکیب زیر استفاده کنید. همچنین اگر بدنبال رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره هستید، از روش زیر استفاده کنید:

در این روش ۳/۲ از رنگ موی شکلاتی متوسط را با ۳/۱ از تیوب رنگ موی کاراملی ترکیب کنید، سپس ۲ سانتی‌متر از واریاسیون بنفش و نقره ای را با اکسیدان شماره ۱ به آن اضافه نمایید.

رنگ موی نسکافه ای روشن بدون دکلره

اولین و ساده ترین راه برای رسیدن به رنگ موی نسکافه ای روشن، رنگ کردن موها در چندین نوبت تا رسیدن به رنگ مورد نظر می باشد. به این صورت که شما از تناژ تیره رنگ شروع نموده و کم کم با گذشت ماه ها و تجدید رنگ، به رنگ نسکافه ای روشن برسید.

رنگ موی شیر نسکافهای بدون دکلره

حال اگر موهایتان را دکلره نکرده اید و به دنبال رسیدن به بهترین ترکیب رنگ شیر نسکافه ای هستید، باید از رنگ شیر نسکافه ای در پایه ۸ با اکسیدان ۹ درصد و واریاسیون دودی استفاده نمایید.

رنگ مو هایلایت تیره و روشن

رنگ موی نسکافهای روی سه صفر

پیشنهاد ما برای کسانی که می‌خواهند بدون اتلاف وقت و با کمترین آسیب به بافت موها، موهایشان را نسکافه ای کنند، استفاده از رنگ موی سه صفر (۰۰۰) می‌باشد.

این رنگ مو غالبا در در دسته رنگ‌های هایلایت آلبوم رنگ مو جای دارد و به نام روشن کننده آن را می‌شناسند.

در این روش ابتدا رنگ ۰۰۰ را با اکسیدان ۹ درصد مخلوط نموده و روی موها بمالید و وقتی به پایه نارنجی رسید آن را بشویید. سپس بعد از دو روز که به موها استراحت دادید، رنگ مورد نظر خود را به همراه واریاسیون ضد قرمزی یا تونر مخلوط نموده و روی موها بمالید.

هدف از استراحت دادن موها کاهش حداکثری میزان آسیبی است که ممکن است به موها وارد گردد.

در نظر داشته باشید که این روش برای کسانی که موهایی مشکی دارند کمی متفاوت تر است. به این گونه که برای موهای مشکی ابتدا یک تا دو سانت مانده به ریشه موها را کامل رنگ نموده و سپس به سراغ ریشه موها بروید. چرا که ریشه موها به دلیل حرارت کف سر زودتر رنگ باز کرده و رنگ آن با ساقه موها یکدست شود. با تکرار این عمل هر مرتبه شما به موی روشن تری از قبل دست پیدا می کنید و به رنگ موی دلخواهتان نزدیک می‌شوید.

 

رنگ موی نسکافهای با دکوکرم

روش بعدی برای رنگ کردن مو، استفاده از کرم دکلره به جای پودر دکلره است. چرا که این محصول آسیب‌های به مراتب کمتری نسبت به پودر دکلره دارد و موها را خشک و وز نمی‌کند.

در این روش ابتدا کرم دکلره را با اکسیدان ۶ درصد مخلوط نموده و به موها بمالید. پس از گذشت ۴۰ الی ۵۰ دقیقه موها را آبکشی کنید. سپس رنگ موی نسکافه‌ای مورد نظر را استفاده کنید.

در این روش موها نیز نارنجی می‌گردد و نیاز به استفاده از واریاسیون‌ هایی مانند نقراه ای، دودی، بنفش و واریاسیون‌های ضد قرمزی در مخلوط رنگ مو می‌باشد. با این عمل از به وجود آمدن تناژهایی که تمایل به وجود داشتنشان ندارید، جلوگیری می‌کنید.

 

رنگ موی نسکافه‌ای با استفاده از مواد طبیعی

یکی دیگر از روش‌های رنگ کردن مو برای رسیدن به رنگ نسکافه ای تیره، استفاده از پودر نسکافه به همراه دیگر مواد طبیعی می‌باشد. استفاده از این روش بسیار آسان است چرا که مواد مورد نیاز آن معمولا در هر خانه ای پیدا می‌شود. همچنین این روش سبب پوشش موهای سفید نیز می‌شود.

 

پرطرفدارترین رنگ مو سال ۲۰۲۳

 

ترکیب رنگ موی نسکافه ای با مواد طبیعی 

برای ساخت رنگ موی بسیار شیک نسکافه‌ای با مواد طبیعی، دو روش وجود دارد که در ادامه این دو روش را به شما آموزش خواهیم داد:

روش اول

مواد لازم:

 • ۶ قاشق غذا خوری زردچوبه
 • ۴ قاشق غذا خوری نسکافه
 • ۲ عدد سفیده تخم مرغ
 • یک عدد اکسیدان ۶ درصد
 • نصف فنجان روغن زیتون

مواد ذکر شده را در یک کاسه پلاستیکی ریخته و به خوبی با هم ترکیب می‌کنیم. پس از هم زدن یک خمیر سفت به دست می‌آید. خمیر را روی موهای خود بمالید. برای این منظور نیاز است تا شما شکیبا باشید، چرا که این روش بر خلاف رنگ موهای شیمیایی زمان بر می‌باشد. پس از گذشت حدود ۵ ساعت که موهایتان را آبکشی کنید، به رنگ نسکافه ای تیره زیبا دست خواهید یافت.

روش دوم

مواد لازم:

 • ۲ قاشق غذا خوری نسکافه
 • ۲ قاشق غذا خوری کاکائو
 • ۱ قاشق چای خوری آب لیمو
 • نصف قاشق غذاخوری روغن کنجد
 • ۲ عدد اکسیدان ۶ درصد

مواد فوق را با یکدیگر ترکیب نموده و خمیر حاصل را روی موهایتان بمالید. پس از گذشت یک ساعت موها را آبکشی نمایید. در این روش با تکرار این عمل به مرور زمان رنگ موها زیبا تر و جذاب تر خواهد شد و به رنگ نسکافه ای خوشرنگ و روشن می‌رسد.

 


از رنگ موی نسکافه‌ای چگونه محافظت کنیم؟

برای محافظت از موهای رنگ شده، می‌توانید از شامپوهایی که مخصوص موهای رنگ شده است و همچنین از نرم کننده‌ها نیز استفاده نمایید.

استفاده از شامپوهای فاقد سولفات برای همه افراد و از جمله کسانی که موهای خود را رنگ و دکلره می‌کنند، توصیه می‌گردد. شما می‌توانید با مراجعه به سایت مو تن رو از شامپوهای فاقد سولفات مانند استم سل بازدید و خرید کنید.

افرادی که در ترکیب رنگ موی نسکافه ای خود از دکلره استفاده کرده‌اند، به خاطر افزایش اسید سولفوریک در موها، موهایشان زبر و خشن خواهد شد. یادتان باشد، از شستن بیش از حد موها در طول هفته خودداری کنید؛ و اگر موهای خود را زیاد رنگ می‌کنید، از وسایلی مانند اتو مو و سشوار کمترین استفاده را داشته باشید. چرا که پس از رنگ کردن، موها آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

 

آیا این رنگ مو نسکافهای به من می آید؟

رنگ نسکافه ای برای تن‌ های پوستی گرم، همیشه یک رنگ گرم است. پس اگر پوست شما بی ‌حال و رنگ پریده و در نتیجه تن پوست شما سرد است، از این رنگ استفاده نکنید. زیرا باعث می‌شود پوست شما رنگ پریده‌تر به نظر برسد. از چک لیست زیر استفاده کنید تا ببینید آیا نسکافه ای کردن رنگ مو، برای شما مناسب است یا خیر.

اگر دارای ته رنگ گرم هستید. یعنی:

 • در موهای خود، ته رنگ‌های طلایی و قرمز دارید.
 • تن پوست شما طلایی، برنزه یا زیتونی است.
 • روی مچ خود، رگ‌های سبز دارید.
 • رنگ‌های روشن و زنده به شما می‌آید.
 • احتمالا کک و مک دارید.
 • با جواهرات طلایی عالی دیده می‌شوید.

بالیاژ نسکافه ای و 1403 رنگ مو نسکافهای

اگر دارای ته رنگ سرد هستید. یعنی:

 • تن پوست شما صورتی یا رنگ پریده است.
 • ترجیح شما بیشتر، رنگ‌های پاستلی و رنگ جواهرات است.
 • رنگ زرد به شما نمی‌آید.
 • روی مچ خود رگ‌های آبی دارید.
 • با جواهرات نقره و مروارید عالی به نظر می رسید.

رنگ موی دودی زیتونی با مش استخوانی

رنگ مو نسکافهای 4343434

رنگ مو نسکافهای

 

آیا می‌ توانم موی خود را در منزل، نسکافه ای کنم؟

اگر بدنبال مدل رنگ مو جدید برای خاص‌تر و جذاب‌ تر شدن هستید رنگ مو نسکافهای برای شما گزینه مناسبی می باشد البته! رنگ موی نسکافه ای، رنگی است که خیلی ساده می‌توانید آن را در منزل درست کرده و استعمال کنید. نتیجه‌ای که از رنگ کردن موهای خود با رنگ نسکافه ای می‌گیرید، کلا به رنگ فعلی موهای شما بستگی دارد. اگر رنگ موهایتان، قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره است، به کمک ترکیب رنگ نسکافه ای با موهای تیره یا برونت، می‌توانید به آنها بافت و شکل بدهید. آمبره و بالیاژ کردن مو با این رنگ برای این موها عالیست.

اگر می‌خواهید تمام موی خود را نسکافه ای کنید، ممکن است لازم باشد اول آنها را دکلره کنید تا آن جلوه طلایی و زیبا را داشته باشد. برای انجام دکلره در خانه پیشنهاد میکنیم مقاله “دکلره کردن مو در چند قدم: بی‌رنگ کننده مو را چطور استفاده کنیم؟ ” را مطالعه نمایید. اگر موهایتان بلوند روشن و لایت‌تر است، می‌توانید آن‌ها را خودتان در منزل کاملا نسکافه ای کنید یا می‌توانید آن‌ها را با استفاده از این رنگ، به طور نامحسوسی هایلایت‌، لولایت یا بیبی لایت‌های زنده و خوش رنگ کنید. برای اینکه از چندین بعد عالی باشید، از تن‌های تیره‌تر و ته رنگ‌های لایت‌تر استفاده کنید.

اسپری رنگ مو چگونه پاک میشود

۱. نسکافه ای قهوه ای

نسکافه ای قهوه ای رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای
 • پایه مو: موی طبیعی یا موی رنگ شده با پایه های قهوه ای یا طلایی پایه ۵ تا ۷
 • رنگ موی عسلی ۷: یک چهارم تیوپ
 • رنگ مو نسکافهای و ۱۰۰ مدل جدید ۱۴۰۳ با ترکیب رنگ نسکافه ای
 • رنگ نسکافه ایی ۷: سه چهارم تیوپ
 • بلوند دودی پایه ۸: یک چهارم تیوپ
 • واریاسیون نقره ای و دودی: هر کدام یک سانت
 • اکسیدان ۹ درصد

۲. نسکافه ای شاه بلوطی

نسکافه ای شاه بلوطی رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای

برای داشتن این رنگ ملایم، رنگ موی نسکافه ای روشن تان را تیره تر کنید. موهایتان را رنگ کنید و به آن‌ها لولایت اضافه کنید، یا با افزودن هایلایت نسکافه ای به موهای شاه بلوطی تان، درخشندگی بیشتری به آنها بدهید.

۳. رنگ نسکافه ای سرد

نسکافه ای سرد
 • پایه مو: موی رنگ نشده یا پایه ۵ تا ۷ تناژ قهو ای یا طلایی
 • رنگ نسکافه ای پایه ۸: نصف تیوپ
 • رنگ مو نسکافهای و ۱۰۰ مدل جدید ۱۴۰۳ با ترکیب رنگ نسکافه ای
 • دودی پایه ۸: یک چهارم تیوپ
 • رنگ هایلایت کنفی: یک چهارم تیوپ
 • واریاسیون بنفش و نقره ای: ۲ سانت
 • اکسیدان ۹ درصد

۴. عسلی رنگ مو نسکافهای و ۱۰۰ مدل جدید ۱۴۰۳ با ترکیب رنگ نسکافه ای

این ترکیب رنگ مو نسکافه‌ای به این دلیل که با رنگ مو عسلی همراه شده است. گزینه خوبی برای افراد دارای تناژ پوستی گرم محسوب می شود. چرا که رنگدانه غالب در این رنگ مو، تناژ گرم دارد و به زیبایی چهره شما می افزاید. برای داشتن یک رنگ مو عسلی نسکافه ای شیک و همه چیز تمام باید ابتدا موها را به پایه ۷ یا ۸ دکلره برسانید.

رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای 78

۵. نسکافه ای متوسط

رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای
 • پایه مو: موی رنگ نشده یا پایه ۵ تا ۷ رنگ قهو ای یا طلایی
 • رنگ نسکافه ای شماره ۶: نصف تیوپ
 • دودی پایه ۷: یک چهارم تیوپ
 • زیتونی پایه ۷: یک چهارم تیوپ
 • رنگ مو نسکافهای و ۱۰۰ مدل جدید ۱۴۰۳ با ترکیب رنگ نسکافه ای
 • واریاسیون بنفش و نقره ای: ۲ سانت
 • اکسیدان ۹ درصد

بهترین سالن تخصصی رنگ مو

۶. دودی رنگ مو نسکافهای و ۱۰۰ مدل جدید ۱۴۰۳

یکی دیگر از انواع ترکیب رنگ نسکافه ای پرطرفدار که برای افراد دارای پوست سرد مناسب خواهد بود، ترکیب رنگ موی دودی نسکافه ای است. با توجه به درجه روشنی مورد نظرتان، می توانید ابتدا موها را به پایه روشن برسانید. اگر می خواهید ترکیب رنگ مو نسکافه ای دودی خیلی روشن را امتحان کنید که این روزها ترند شده است، باید ابتدا موها را به پایه ۹ یا ۱۰ دکلره برسانید.

رنگ و مدل مو نسکافه ای دودی رنگ مو نسکافهای و 100 مدل جدید 1403 با ترکیب رنگ نسکافه ای

۷. نسکافه‌ ای روشن

دقت داشته باشید که اگر می‌خواهید موهای خود را به رنگ نسکافه‌ ای روشن دربیاورید. باید پایۀ دکلرۀ موهای شما به درجه روشن مناسبی رسیده باشد. برای رسیدن به این رنگ جذاب، ابتدا ۵۰ میل از رنگ موی کاراملی روشن را با ۵۰ میل رنگ موی بلوند شکلاتی روشن و ۲۵ میل از رنگ موی بلوند روشن ترکیب کنید، سپس ۱۸۰ میل از اکسیدان شمارۀ ۱ را با ۵ سانتی‌متر از واریاسیون نقره‌ای ترکیب کنید. دکلرۀ آن هم باید پایۀ ۸ باشد.

روشن نسکافه ای

رنگ مو نسکافهای و ۱۰۰ مدل جدید ۱۴۰۳ با ترکیب رنگ نسکافه ای

 

ترکیب رنگ دودی رنگ مو نسکافهای

یکی دیگر از انواع ترکیب رنگ نسکافه ای پرطرفدار که برای افراد دارای پوست سرد مناسب خواهد بود، ترکیب رنگ موی دودی نسکافه ای است. با توجه به درجه روشنی مورد نظرتان، می توانید ابتدا موها را به پایه روشن برسانید. اگر می خواهید ترکیب رنگ مو نسکافه ای دودی خیلی روشن را امتحان کنید که این روزها ترند شده است، باید ابتدا موها را به پایه ۹ یا ۱۰ دکلره برسانید. سپس به میزان معینی از رنگ مو نسکافه ای و دودی را روی موهای به پایه روشن رسیده، استفاده کنید.

برای داشتن رنگ موی دودی نسکافه ای  نیز راهکارهایی وجود دارد. همان طور که قبلا به آن اشاره کردیم، می توانید ابتدا با استفاده از رنگ مو سه صفر یا دکوکرم موهایتان را چند درجه روشن تر کنید. مزیت این محصولات این است که بر خلاف پودر دکلره، آسیبی به موها وارد نمی کنند. اما باید بدانید که دکوکرم و سه صفر قادر به رساندن موها به پایه ۸، ۹ و ۱۰ دکلره نیستند. پس اگر رنگ موی خیلی روشن می خواهید باید حتما از دکلره استفاده کنید.

رنگ مو دودی نسکافه ای برای افرادی که می خواهند موهایشان تیره باشد نیز مناسب است. یعنی شما می توانید ترکیب رنگ مو نسکافه‌ای شماره ۶ را با رنگ مو دودی شماره ۶ ترکیب کنید و بدون نیاز به دکلره روی موها قرار دهید. با این فرمول رنگ مو نسکافه ای دودی موهای شما تناژ تیره تری پیدا خواهد کرد.

ترکیب رنگ دودی نسکافه ای تعهل رنگ مو نسکافهای

رنگ مو نسکافهای

رنگ مو دودی نسکافه ای بدون دکلره برای افرادی که می خواهند موهایشان تیره باشد، مناسب است.

آموزش رنگ مو از مبتدی تا پیشرفته

ترکیب رنگ شیر رنگ مو نسکافهای

رنگ مو شیر نسکافه ای به دلیل این که هیچ گونه رنگدانه قرمزی یا زردی ندارد، برای افرادی که پوست سرد دارند، بهترین گزینه است. برای این ترکیب رنگ مو نسکافه ای جذاب و شیک زنانه، باید ابتدا موها را به پایه ۹ دکلره برسانید. توجه کنید برای این که به بهترین نتیجه از رنگ مو شیر نسکافه ای برسید، باید حتما موهایتان را با استفاده از پودر دکلره به پایه روشن برسانید. در غیر این صورت نتیجه مورد نظر به دست نخواهد آمد.

پس از این که موها را به پایه مورد نظر رساندید، از ترکیب رنگ مو شیر نسکافه ای شماره ۸ به همراه مقداری رنگ مو دودی شماره ۸ استفاده کنید. برای به دست آوردن تناژ زیباتر می توانید ۲ سانت واریاسیون دودی نیز به ترکیب رنگ مو نسکافه ای اضافه کنید و روی موها قرار دهید.

رنگ مو نسکافهای

ترکیب رنگ کاراملی و نسکافه ای

فرمول ترکیب رنگ نسکافه ای کاراملی به دلیل داشتن رنگدانه های گرم، برای افراد با پوست روشن یا تیره با تناژ گرم مناسب است. بخصوص در فصل تابستان می توانید از این رنگ موی خاص استفاده کنید تا شاهد درخشش نور آفتاب روی موهای خود باشید. برای داشتن یک ترکیب رنگ موی کاراملی و نسکافه ای شیک باید ابتدا با استفاده از پودر دکلره موهایتان را به پایه ۸ یا ۹ دکلره برسانید.

پس از این که موها را چند درجه روشن کردید و به پایه مورد نظر رساندید، باید رنگ مو نسکافه ای شماره ۸ را به میزان نصف تیوپ با رنگ مو کاراملی شماره ۸ به میزان یک سوم تیوپ ترکیب کنید. مواد را روی موها قرار داده و پس از گذشت مدت زمان مناسب، موها را آبکشی کنید.

ترکیب رنگ کاراملی و نسکافه ای

رنگ مو نسکافهای

ترکیب رنگ موی دارچینی نسکافه ای

همان طور که احتمالا می دانید، در ترکیب رنگ مو نسکافه ای دارچینی مقداری تناژ قرمزی یا نارنجی وجود دارد. به همین دلیل بهتر است توسط افرادی که تناژ پوستی گرم دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. ترکیب رنگ مو دارچینی نسکافه ای را با توجه به درجه روشنی یا تیرگی آن می توانید روی موهای طبیعی یا دکلره شده به کار ببرید.

اگر می خواهید موهای شما تیره باشد، رنگ مو نسکافهای شماره ۶ به میزان نصف تیوپ را با رنگ مو دارچینی شماره ۶ به میزان یک سوم تیوپ ترکیب کرده و روی موهای با پایه طبیعی قرار دهید. اگر می خواهید رنگ مو دارچینی نسکافه ای روشن تری را تجربه کنید، نیاز است ابتدا موها را به پایه روشن تر برسانید. البته برای این کار می توان از دکوکرم و رنگ مو سه صفر نیز استفاده کرد. سپس رنگ موهای مورد نظر را از شماره ۸ با هم ترکیب کرده و روی موها قرار دهید.

ترکیب رنگ مو قهوه ای نسکافه ای

رنگ مو نسکافهای قهوه ای برای افرادی که پوست خنثی یا گرم دارند، مناسب است. برای این ترکیب رنگ مو نسکافه ای نیازی به دکلره کردن موها نیست؛ چون تناژ تیره دارد. رنگ مو قهوه ای نسکافه ای برای دختر خانم ها هم گزینه خوبی است. برای این رنگ مو شیک و زیبا ابتدا رنگ مو نسکافه ای شماره ۶ را به میزان نصف تیوپ با رنگ مو قهوه ای شماره ۷ به میزان یک سوم تیوپ ترکیب کرده و روی موها قرار دهید.

شما حتی می توانید از هایلایت نسکافه ای روی موی قهوه ای هم استفاده کنید. اگر موهای شما قهوه ای رنگ است و می خواهید تغییراتی اندک روی آن ایجاد کنید، می توانید با در آوردن چند لایت نسکافه ای روی پایه قهوه ای، زیبایی خیره کننده ای روی موهای خود به وجود آورید. برای این کار از رنگ مو نسکافه ای شماره ۷ برای هایلایت استفاده کنید.

موی قهوه ای

رنگ مو قهوه ای نسکافه ای برای افرادی که پوست خنثی یا گرم دارند، مناسب است. برای این ترکیب رنگ مو نیازی به دکلره کردن موها نیست؛ چون تناژ تیره دارد. رنگ مو نسکافهای

ترکیب رنگ مو شکلاتی نسکافه ای

افرادی که تمایلی به دکلره کردن موهایشان ندارد اما می خواهند تغییرات خیره کننده ای روی موها ایجاد کنند، می توانند از رنگ موی شکلاتی نسکافه ای استفاده نمایند. برای این کار کافی است، رنگ مو شکلاتی شماره ۶ را با رنگ مو نسکافه ای شماره ۷ ترکیب کرده و با اضافه کردن اکسیدانشماره یک، روی سر قرار دهید.

البته افرادی که می خواهند از تناژ روشن تر رنگ مو شکلاتی نسکافه ای استفاده کنند، هیچ محدودیتی در دکلره کردن موها نخواهند داشت. این افراد می توانند ابتدا موها را به پایه ۸ یا ۹ دکلره برسانند و سپس از ترکیب رنگ مو نسکافهای و شکلاتی به شماره ۸ استفاده کنند.

ترکیب رنگ کاپوچینو و نسکافه ای

ترکیب رنگ مو کاپوچینویی و نسکافه ای را نیز می توان با در نظر گرفتن رنگ پوست، رنگ چشم، سلیقه شخصی و … انتخاب کرد. در واقع شما هم گزینه تیره و هم گزینه روشن را با استفاده از این ترکیب رنگ مو خارق العاده خواهید داشت. اگر می خواهید از ترکیب رنگ مو نسکافه ای کاپوچینویی روی موهای طبیعی و تیره خود استفاده کنید، باید به مقدار مساوی رنگ موهای کاپوچینویی و نسکافه ای را با هم ترکیب کرده و به میزان ۲ سانت واریاسیون دودی استفاده کنید.

اما اگر می خواهید ترکیب رنگ مو نسکافهای کاپوچینویی روشن داشته باشید، ابتدا موها را به پایه ۹ دکلره برسانید. سپس رنگ های فوق را از شماره ۹ با هم ترکیب کرده و روی موها قرار دهید. این ترکیب رنگ مو به دلیل داشتن تناژ زرد، برای افراد داری پوست گرم مناسب است.

رنگ کاپوچینویی رنگ مو نسکافهای تعلعغقب

ترکیب رنگ مو نسکافهای ۱۴۰۳ روشن

برای ترکیب رنگ نسکافه ای روشن ، دو راه پیش رو دارید. می توانید از روش ترکیب رنگ مو نسکافه ای روشن استفاده کنید که روشی کم خطر و بدون آسیب برای موها محسوب می شود یا این که می توانید موها را دکلره کرده و از زیباترین تناژهای رنگ مو نسکافه ای بهره مند شوید.

در حالت اول که ترکیب رنگ نسکافه ای روشن است، می توان از دکوکرم یا سه صفر استفاده کرد. با استفاده از این محصولات شما می توانید موهایتان را تا ۳ یا ۴ درجه روشن تر کنید. پس از این که موها به پایه روشن تر رسید، ترکیب رنگ مو نسکافه ای مورد نظرتان را درست کرده و روی سر قرار دهید.

البته که رنگ موی نسکافه ای روی دکلره جلوه زیباتر و درخشان تری دارد. شما با استفاده از پودر دکلره می توانید موهای خودتان را به پایه های ۷، ۸، ۹ و ۱۰ دکلره برسانید. هر چه پایه موها بالاتر باشد، رنگ موی شما نیز روشن تر خواهد شد. البته که ترکیب رنگ مو نسکافه ای روشن نیاز به رسیدگی بیشتری دارد و از آن جایی که ریشه مو زود نمایان می شود، هر ماه باید آن را رنگساژ کنید.

نسکافه ای روشن

فرمول رنگ موی نسکافه ای تیره

برای این که رنگ موی نسکافه ای تیره داشته باشید، بهترین گزینه همان ترکیب رنگ موی دودی نسکافه ای است که توضیحات آن را در بخش های قبلی ارائه کردیم. یعنی شما می توانید به میزان مساوی از رنگ موهای دودی و نسکافه ای در ترکیب رنگ موی خود استفاده کرده و آن را روی موهای طبیعی قرار دهید.

ترکیب رنگ مو نسکافه ای را می توانید به تنهایی هم مورد استفاده قرار دهید. فرمول رنگ نسکافه ای یک دست بسیار راحت است. برای این کار می توانید از رنگ مو نسکافه ای شماره ۵ یا ۶ با اکسیدان شماره یک استفاده کنید. به این ترتیب، یک رنگ مو نسکافه‌ای ساده و سریع خواهید داشت که نیازی به ترکیب رنگ ندارد.

رنگ موی تیره

برای این که رنگ موی نسکافه ای تیره داشته باشید، بهترین گزینه همان ترکیب رنگ مو نسکافهای دودی است.

سوالات متداول

از آنجایی که سوال های بسیاری در مورد ترکیب رنگ مو نسکافه ای وجود دارد، در ادامه سعی کرده ایم به چند مورد از این سوالات پاسخ دهیم.

ترکیب رنگ دودی زیتونی نسکافه ای برای چه رنگ پوست مناسب است؟

در ترکیب رنگ دودی زیتونی نسکافه ای، تناژ غالب سبز بوده و برای افرادی که پوست روشن و سرد دارند، مناسب است.

نحوه ترکیب رنگ موی شنی نسکافه ای به چه صورت است؟

رنگ مو شنی نسکافه ای یکی دیگر از رنگ موهای ترند بوده که برای افراد با تناژ پوستی سرد مناسب است. برای این ترکیب رنگ، ابتدا موها را به پایه ۹ دکلره برسانید و سپس از رنگ شیر نسکافه ای و دودی به میزان مساوی نصف تیوپ به همراه رنگ شنی به میزان یک چهارم تیوپ استفاده کنید.

رنگ موی فندقی نسکافه ای برای چه رنگ پوست مناسب است؟

از آنجایی که تناژ غالب رنگ مو فندقی قرمز است، ترکیب رنگ مو فندقی نسکافه‌ای به افراد دارای پوست گرم توصیه می شود.

آیا همه طیف رنگ نسکافه ای نیاز به دکلره دارند؟

لزوما همه طیف رنگ نسکافه ای نیاز به دکلره کردن ندارند و بدون‌دکلره هم می توان رنگ مو نسکافه ای شیکی داشت.

سخن آخر

رنگ مو نسکافهای سازگاری بالایی با انواع رنگ پوست و سلیقه ها دارد. به همین دلیل به راحتی می توانید آن را با سایر رنگ موها ترکیب کرده و تناژ مورد نظر خودتان را به وجود بیاورید. فرقی ندارد از رنگ مو نسکافه ای با دکلره استفاده می کنید یا رنگ مو بدون دکلره نسکافه ای را ترجیح می دهید، در هر دو صورت نسکافه ای همیشه بهترین انتخاب است.

 

امتیاز شما به این مقاله؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۸ رای

Originally posted on ۱۴۰۲-۰۸-۱۹ @ ۵:۰۵ ب٫ظ

کپی با لینک مستقیم بلامانع است
کپی با لینک مستقیم بلامانع است
محسن زارعی نژاد
محسن زارعی نژاد

من محسن آقایی با شهرت زارعی نژاد دکترای تخصصی مهندسی صنایع

صغحه من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.