پاسح یک سوال مهم در دوران بارداری یا مادر شیر ده: آیا پروتئین تراپی مو در شیردهی ضرردارد یا نه؟ بهترین روش جایگزین چیست؟ چگونه مراقبت.. من

پروتئین تراپی مو در شیردهی , دوران حساس-شهر پردیس

داشتن موهای سالم و قوی، بیش از آنکه یکی از فاکتورهای زیبایی محسوب شود به طور مستقیم با سلامت شما در ارتباط است. موها از دو جز تار (کوتیکول) و ریشه (فولیکول) تشکیل شده‌ اند. ساختار فولیکولی یا ریشه...