آلانتوئین كاربرد آلانتوئين در مراقبت از پوست: برای جلوگیری از آکنه و اسکار مفید است. باعث کاهش التهاب و خارش پوست میشود

كاربرد آلانتوئین در مراقبت از پوست؛ فواید و خواص

آلانتوئین allantoin ترکیبی است که در بسیاری از موجودات زنده از جمله گیاهان و حیوانات وجود دارد. در بحث مراقبت از پوست، شرکت ها از آلانتوئین برای کاهش تحریک و حساسیت استفاده می کنند. آلانتوئین می تواند در...