آیا موهای چرب را باید هر روز شست

آیا موهای چرب را باید هر روز شست؟

هر چند وقت یكبار باید موهای خود را بشویيم؟ افرادی که موهای چرب دارند یا هروز از محصولات مراقبت از مو استفاده می کنند باید هر 1-2 روز یکبار موهای خود را بشویند. افرادی که موهای خشک دارند می توانند کمتر...